ASP-DAC'05 @ Shanghai, China (Jan. 18-21, 2005)
/ shanghai (10)
System-Level Design Space Exploration for Security Processor Prototyping in Analytical Approaches, Yung-Chia Lin, Chung-Wen Huang, Jenq-Kuen Lee

Low-Power Techniques for Network Security Processors, Yi-Ping You, Chun-Yen Tseng, Yu-Hui Huang, Po-Chiun Huang, TingTing Hwang, Sheng-Yu Hsu

Previous Home Next

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

shanghai (10)

shanghai (10).jpg